wtorek, 28 listopada 2017

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI.
DWIE DEKADY HISTORII

W dniu 28 listopada 2017 uczniowie klasy 2O wzięli udział w IV edycji ogólnopolskiej olimpiady SOLIDARNOŚCI "olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii". Olimpiada dotyczyła historii wiedzy z zakresu historii najnowszej Polski ostatnich 30-tu lat i przemian społeczno-gospodarczo-politycznych w naszym kraju. Olimpiada miała też na celu przybliżenie polskiego dziedzictwa historycznego i polskiego dorobku kulturowego. Organizatorem szkolnej edycji olimpiady był nauczyciel Rafał Nowicki.
piątek, 10 listopada 2017

SESJA HISTORYCZNA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 9 listopada 2017 roku odbyła się w Naszej Szkole sesja historyczna poświęcona NIEPODLEGŁOŚCI- "Niepodległość dawniej i dziś" przygotowana przez nauczyciela Jacka Pałubickiego we współpracy z nauczycielami: Rafałem Nowickim i Krzysztofem Jurkiewiczem.


piątek, 3 listopada 2017

WARSZTATY HISTORYCZNO-MULTIMEDIALNE W MUZEUM MIASTA GDYNI

W dniu 2 listopada 2017 r., odbyły się warsztaty historyczno-multimedialne w Muzeum Miasta Gdyni klasa 1TI pod opieką Rafała Nowickiego i Katarzyny Komodzińskiej. Uczniowie poza zwiedzaniem wystaw wysłuchali historii miasta i portu od momentu powstania, po czasy współczesne w kontekście współczesnej historii Polski. W jaki sposób powstał port, kto był budowniczym miasta i głównym architektem, dlaczego wybrano lokalizację portu w Gdyni, itd. oraz poznali architekturę modernizmu na przykładzie gdyńskich zabytków. Wystawa w gdyńskim Muzeum jest nowa i w pełni multimedialna. Uczniowie klasy informatycznej mogli również zapoznać się z nowymi technikami wykorzystywanymi w muzealnictwie XXI wieku. Zajęcia w Muzeum Miasta odbywają się w ramach cyklicznych zajęć z historii XX wieku.
wtorek, 31 października 2017

500 LAT REFORMACJIDziś przypada 500. rocznica wybuchu reformacji w Europie, którą zapoczątkował w 1517 roku Marcin Luter. W dniu 31 października wywiesił na drzwiach kościoła w Wittemberdze 95 tez mających stanowić punkty do dyskusji nad wewnętrzną reformą Kościoła. Niezwykle szybko poglądy Lutra znalazły wielu zwolenników zarówno wśród mieszczan, rycerstwa, jak i książąt niemieckich. Wobec nieustępliwej postawy Lutra, który nie chciał odwołać swych poglądów, w 1521 roku papież ekskomunikował go, na co Luter odpowiedział spaleniem bulli papieskiej. Rozwój protestantyzmu doprowadził do wybuchu wojny chłopskiej w Niemczech (1524-1525) oraz rozpętania się szeregu wojen religijnych, które trwały do 1555 roku w europie zachodniej. 
MARCIN LUTER NA ZDJĘCIU

Przyczyną wybuchu reformacji był kryzys wewnętrzny Kościoła Katolickiego na przełomie XV i XVI wieku (zeświecczenie duchownych, rozbudowany system opłat na rzecz Kościoła – annaty, świętopietrze, dyspensy, zaniedbanie obowiązków duszpasterskich), który pobudził dążenia do reformy tej instytucji. Reforma ta została przeprowadzona w XVI wieku i przybrała dwie formy – reformacji i kontrreformacji.
 Poglądy Marcina Lutra:
– Biblia jest jedynym źródłem wiary,
– pozostawienie dwóch sakramentów – chrztu i komunii pod dwiema postaciami (chleba i wina),
– sprawowanie liturgii w języku narodowym,
– odrzucenie kultu świętych, relikwii oraz kultu Matki Bożej,
– likwidacja zakonów,
– zniesienie celibatu,
– odrzucenie władzy papieża.


Źródła: http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/marcin-luter-500-lat-reformacji/c792xtg
             http://sciaga.pl/slowniki-tematyczne/637/marcin-luter-i-reformacja-w-niemczech/
 http://www.dw.com/pl/500-lat-reformacji-jakie-tezy-luter-zaproponowa%C5%82by-dzisiaj/a-41179303

poniedziałek, 9 października 2017

WARSZTATY "OUT OF THE BOX" W GDYŃSKIM INFOBOXIE

W dniu 9 października 2017 roku uczniowie klasy 2O wzięli udział z nauczycielami: K. Komodzińską i R. Nowickim w pierwszej części z serii cyklu zajęć przygotowanych przez INFOBOX- warsztatach "Out of the Box" w gdyńskim Infoboxie w ramach zajęć z historii i obsługi informatycznej. Infobox gdyński jest obserwatorium zmian w przestrzeni publicznej. Warsztaty podzielone zostały na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W pierwszej części uczestnicy zapoznali się z najnowszymi trendami i metodami pracy z uczniem w edukacji szkolnej i pozaszkolnej w szerszym kontekście oraz wybranymi obszarami edukacji kulturalnej, takimi jak: edukacja przestrzenna, architektoniczna i obywatelska dzieci i młodzieży. Na część praktyczną złożyły się ćwiczenia z publikacji „Out of the Box” – wybrany temat a wszytko po to, aby np. pobudzić myślenie i fantazje na temat wizji zagospodarowania przestrzennego miasta.
Celem prowadzonych w oparciu o warsztaty zajęć lekcyjnych jest rozbudzenie w młodzieży kreatywnego myślenia o mieście, w którym żyją i pokazanie młodym ludziom, że mają znaczny wpływ na to, jak ich miasto będzie wyglądać w przyszłości.