poniedziałek, 30 listopada 2015

ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA LISTOPADOWEGO

Powstanie listopadowe 1830-1831, powstanie narodowe przeciw Rosji, trwające od 29 XI 1830 do października 1831. Objęło swym zasięgiem Królestwo Polskie, Litwę, część Ukrainy i Białorusi. Sprowokowane m.in. łamaniem konstytucji Królestwa z 1815 oraz represjami wobec tajnych związków i organizacji.
Do wybuchu walk przyczyniły się rewolucje we Francji i Belgii (Rewolucja belgijska 1830, Rewolucja lipcowa we Francji 1830) oraz planowana wobec nich interwencja Rosji. Spiskowcy zdecydowali się rozpocząć powstanie od zamachu na wielkiego księcia Konstantego, atakując jego rezydencję w Belwederze. Inne oddziały miały za zadanie zajęcie koszar rosyjskich i rozbrojenie znajdujących się tam żołnierzy.

Przyczyny:
  -wydarzenia piętnastolecia istnienia Królestwa Polskiego - zawiedzione nadzieje na pełną niepodległość; nie wywiązanie się Aleksandra I z obietnic powiększenia Królestwa o dawne ziemie polskie; nie przestrzeganie konstytucji i nie tolerowanie liberalnej opozycji (Kaliszanów);
  -wybuch rewolucji w Paryżu (rewolucja lipcowa 1830) - obalenie dynastii Burbonów we Francji;
  -walka o niepodległość w Belgii - walka o obalenie panowania holenderskiego;
  -pogłoski o zbrojnej interwencji Mikołaja I, w ramach Świętego Przymierza (Rosja, Austria, Prusy), we Francji i Belgii - w marszu na zachód miały wziąć udział również pułki polskie - co było niezgodne z konstytucją;
  -zagrożenie aresztowaniem członków sprzysiężenia podchorążych Piotra Wysockiego przyspieszyło decyzję o wybuchu powstania.
żródło: http://sciaga.pl/tekst/70335-71-powstanie_listopadowe/strona/4 
https://www.google.pl/search?q=pOWSTANIE+LISTOPADOWE&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjppaij9LjJAhUEA3MKHUbQBuAQsAQIKA&biw=1703&bih=945#imgrc=nAYZwQUOZJ3lVM%3A
https://www.google.pl/search?q=pOWSTANIE+LISTOPADOWE&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjppaij9LjJAhUEA3MKHUbQBuAQsAQIKA&biw=1703&bih=945#imgdii=Vt5MiO6i7X0YiM%3A%3BVt5MiO6i7X0YiM%3A%3B6IWc4t4XhTkuSM%3A&imgrc=Vt5MiO6i7X0YiM%3A

środa, 25 listopada 2015

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII
W dniu 25 listopada 2015 uczniowie klasy 2O wzięli udział w III edycji ogólnopolskiej olimpiady SOLIDARNOŚCI "olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii". Olimpiada dotyczyła historii wiedzy z zakresu historii najnowszej Polski ostatnich 30-tu lat i przemian społeczno-gospodarczo-politycznych w naszym kraju. Olimpiada miała też na celu przybliżenie polskiego dziedzictwa historycznego i polskiego dorobku kulturowego. Organizatorem szkolnej edycji olimpiady był nauczyciel Rafał Nowicki. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikował się uczeń Dawid Krupa.czwartek, 19 listopada 2015

                          WARSZTATY "OUT OF THE BOX" W GDYŃSKIM INFOBOXIE

W dniu 19 listopada 2015 roku uczniowie klasy 2TI wzięli udział z nauczycielami: K. Komodzińską i R. Nowickim w pierwszym z serii cyklu zajęć przygotowanych przez INFOBOX- warsztatach "Out of the Box" w gdyńskim Infoboxie w ramach zajęć z historii i obsługi informatycznej. Młodzież poznała również funkcje, które ten obiekt spełnia. Jego najważniejszą rolę, którą jest obserwatorium zmian w przestrzeni publicznej. Warsztaty podzielone zostały na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W pierwszej części uczestnicy zapoznali się z najnowszymi trendami i metodami pracy z uczniem w edukacji szkolnej i pozaszkolnej w szerszym kontekście oraz wybranymi obszarami edukacji kulturalnej, takimi jak: edukacja przestrzenna, architektoniczna i obywatelska dzieci i młodzieży. Na część praktyczną złożyły się ćwiczenia z publikacji „Out of the Box” – wybrany temat a wszytko po to aby np. pobudzić myślenie i fantazje na temat wizji zagospodarowania przestrzennego miasta.
Celem prowadzonych w oparciu o warsztaty zajęć lekcyjnych jest rozbudzenie w młodzieży kreatywnego myślenia o mieście, w którym żyją i pokazanie młodym ludziom, że mają znaczny wpływ na to, jak ich miasto będzie wyglądać w przyszłości.
piątek, 13 listopada 2015

LEKCJA W MUZEUM EMIGRACJI W GDYNI

W dniu 13 listopada 2015 roku klasa 3TI uczestniczyła wraz z opiekunami: K. Komodzińską i R. Nowickim w wycieczce przedmiotowej do Muzeum Emigracji w Gdyni. Na miejscu odbyły się warsztaty ze współczesnych multimediów i historii Polski w ramach przedmiotu historia i społeczeństwo. Młodzież poznała losy Polaków na przestrzeni wieków zmuszonych do emigracji z kraju; powody emigracji często ekonomiczne ale też i polityczne zwłaszcza w okresach zniewolenia narodu: podczas zaborów, okupacji oraz narzuconego Polakom systemu komunistycznego w okresie PRL. Ponieważ muzeum jest nowym obiektem, oddanym do użytku latem tego roku, jest wyposażone w nowoczesne multimedia ułatwiające poznanie i edukację. Informatycy mogli się z nimi zapoznać. W czasie warsztatów i poznawania wystawy uczniowie pracowali z kartami pracy, odpowiadając na pytania dotyczące historii Polaków i przyczyn emigracji. 
czwartek, 12 listopada 2015

WEWNĄTRZSZKOLNY MULTIMEDIALNY KONKURS HISTORYCZNY Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 11 LISTOPADA 1918

W dniu 12 listopada 2015 roku nauczyciele: Rafał Nowicki i Katarzyna Komodzińska zorganizowali wewnątrzszkolny multimedialny konkurs historyczny z wiedzy historycznej obejmującej lata 1914-1919, dotyczącej wydarzeń, kiedy Polacy odzyskiwali swoją niepodległość po 123 latach zaborów. W konkursie wzięli udział uczniowie klas: 3TI i 3OB. Konkurs odbył się z wykorzystaniem technologii informatycznych, za pomocą Sopockiej Platformy Edukacyjnej.

 

środa, 11 listopada 2015

97. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ W 1918 ROKU


Historia Polski w latach 1914-1918 to krótki, czteroletni fragment dziejów. Wydarzenia tego czterolecia zaważyły na sytuacji Polski na arenie tak międzynarodowej, jak i wewnętrznej.
28 lipca 1914 roku wybuchła I wojna światowa, która doprowadziła do rozbudzenia wśród Polaków poczucia tożsamości narodowej, a jej przebieg i rezultaty (przede wszystkim upadek wszystkich trzech mocarstw zaborczych) umożliwiły odtworzenie niepodległego państwa polskiego. Do 1918 roku, przez 123 lata Polska była zniewolona pod zaborami Rosji, Austrii i Niemiec a Polacy byli poddanymi tych trzech dworów cesarskich, a ich los w każdym z zaborów był inny.
Gdy wybuchła wojna już 16 sierpnia 1914 roku powstał w Krakowie w zaborze austriackim,
z inicjatywy polskich stronnictw politycznych, Naczelny Komitet Narodowy, który reprezentował interesy Narodu NKN- był najwyższą instancją w zakresie wojskowej i politycznej organizacji zbrojnych sił polskich, i jemu podległe były tworzone właśnie Legiony Polskie.
W czasie, gdy Piłsudski i legioniści "rzucali na stos" swoje losy, w Królestwie działano ostrożniej.
3 sierpnia 1914 powstał w Warszawie Komitet Obywatelski, przekształcony 10 listopada, za zgodą Rosjan, w Centralny Komitet Obywatelski, który organizował pomoc dla ludności Kongresówki. W pierwszej fazie wojny CKO utrzymywali, że „zwycięstwo koalicji rosyjsko-francusko-angielskiej daje widoki zjednoczenia wszystkich ziem polskich z dostępem do Bałtyku“. W listopadzie ukształtował się ośrodek polityczny pod nazwą Komitet Narodowy Polski z Romanem Dmowskim na czele.
Rok 1916 przyniósł, obok zmian na frontach i w sytuacji międzynarodowej, także poważne zmiany w sytuacji narodu polskiego. Sytuacja na frontach ostatecznie przekreśliła nadzieje Niemiec na szybkie zwycięstwo a odezwy dwóch Cesarzy w akcie 5 listopada 1916 roku umiędzynarodowiły sprawę Polski.
W 1917 roku państwa niemieckie podekscytowane rewolucją w Rosji i nadzieją na zakończenie wojny na Wschodzie. Od legionistów zażądano natychmiastowego złożenia przysięgi wiernopoddańczej. Na to tylko czekał Piłsudski, który odmówił złożenia przysięgi
i zaapelował o to samo do Legionów. Władze niemieckie i austriackie zareagowały represjami. Odmawiających przysięgi albo wcielano do armii austriackiej i wysyłano na front włoski, albo osadzano w obozach internowania w Beniaminowie i Szczypiornie. Samego Piłsudskiego aresztowano rano 22 lipca 1917 i wywieziono do twierdzy w Magdeburgu. Społeczeństwo było oburzone i przyczyniło się później do uwolnienia Piłsudskiego.
8 stycznia 1918 prezydent Stanów Zjednoczonych, Wilson, wygłosił swe słynne przemówienie w Kongresie, zawierając w 14 punktach warunki zakończenia wojny.
W punkcie 13 znalazło się ważne dla sprawy polskiej stwierdzenie: "Należy utworzyć niezależne państwo polskie, które będzie zajmować terytoria zamieszkane przez niezaprzeczalnie polską ludność i któremu należy zapewnić bezpieczny i swobodny dostęp do morza...", co w Polsce przyjęte zostało z entuzjazmem.
W roku 1918 sytuacja na frontach wojny światowej zmieniła się radykalnie na niekorzyść państw centralnych. 11 LISTOPADA 1918 roku w wagonie kolejowym w lasku w Compiègne (kąpień) podpisany został akt kapitulacji Niemiec i tym samym I wojna światowa została zakończona. W ciągu kilku dni niepodległość ogłosiły Czechy, Węgry i Państwo Słoweńców, Chorwatów i Serbów, w tym także Polska.
źródło:
https://www.google.pl/search?q=odzyskanie+niepodleg%C5%82o%C5%9Bci&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIkOSd49GLyQIVh59yCh0kpwfc&biw=1681&bih=945#imgdii=dLSSUwhlTvOhcM%3A%3BdLSSUwhlTvOhcM%3A%3B0Md1THLXPmfoOM%3A&imgrc=dLSSUwhlTvOhcM%3A