czwartek, 17 grudnia 2015

LEKCJA HISTORII  W EUROPEJSKIM CENTRUM SOLIDARNOŚCI W GDAŃSKU

W dniu 17 grudnia 2015, w 46. rocznicę wypadków GRUDNIA 70' grupa uczniów z klasy 2O wraz z nauczycielem Rafałem Nowickim odwiedziła Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Młodzież podczas żywej lekcji historii oraz w ramach wychowania patriotycznego zapoznała się z historią ostatnich 50 lat wydarzeń, jakie miały miejsce w kraju. Uczniowie zapoznali się, czym był komunizm w Polsce, jak robotnicy protestowali przeciwko władzy komunistycznej i dlaczego sprzeciwiali się jej; poznali postulaty robotników i stoczniowców podczas strajków, ich walkę z ustrojem oraz jak władza traktowała demonstrantów domagających się swobód obywatelskich, wolności, demokracji oraz zwyczajnie- poprawy warunków życia; historię powstania ruchu SOLIDARNOŚĆ oraz historię poszczególnych postaci tamtych wydarzeń.