sobota, 30 września 2017

 UROCZYSTOŚCI MIEJSKIE POŚWIĘCONE POLSKIEMU PAŃSTWU PODZIEMNEMU

W dniu 27 września 2017 r. obchodziliśmy 78 rocznice utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Chcąc uczcić to wydarzenie członkowie Klubu Historycznego wraz z wicedyrektorem Marcinem Pomierskim i opiekunem Klubu Jackiem Pałubickim wzięli udział w miejskich obchodach tej rocznicy. Spotkaliśmy się przy pomniku Armii Krajowej, gdzie przy udziale żołnierzy Marynarki Wojennej przemawiali Prezydent Sopotu Jacek Karnowski i przewodniczący sopockiego odziału ŚZŻAK kpt. Tomasz Kuplicki. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem odbyła się uroczystość pasowania na uczniów pierwszoklasistów z SP nr 1 im. Armii Krajowej.

środa, 27 września 2017

 DZIEŃ POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

 
W dniu 27 września obchodzimy Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Polskie Państwo Podziemne (PPP) – tajne struktury państwa polskiego, istniejące w czasie II wojny światowej podległe Rządowi RP na uchodźstwie. Było systemem władz państwowych, działających w imieniu Rzeczypospolitej, w czasie okupowania terytorium narodowego przez III Rzeszę i ZSRR.
Istniało od 27 września 1939 roku (utworzenie Służby Zwycięstwu Polski (SZP) dało początek istnieniu podziemnej struktury Państwa Polskiego) do 1 lipca 1945 (samorozwiązanie Rady Jedności Narodowej i Delegatury Rządu na Kraj w związku z wycofaniem uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie).
Określenie to po raz pierwszy w okupowanym kraju pojawiło się na łamach „Biuletynu Informacyjnego” 13 stycznia 1944 roku.
 cyt.za: "- Polskie Państwo Podziemne było fenomenem na skalę światową. Było to bowiem suwerenne państwo polskie - podległe legalnie funkcjonującym władzom polskim najpierw w Paryżu, potem w Londynie - i podziemne, czyli działające nie na powierzchni stref okupacyjnych - sowieckiej i niemieckiej, ale w konspiracji – mówił w audycji "Historia Na Dziś" dr Patryk Pleskot z Instytutu Pamięci Narodowej". 
Poniżej schemat Polskiego Państwa Podziemnego:
źródło: http://www.polskieradio.pl/130/5789/Artykul/1865789,78-rocznica-powstania-Polskiego-Panstwa-Podziemnego
 
 WARSZTATY HISTORYCZNO-TURYSTYCZNE DO GDAŃSKA OLIWY
ŚWIATOWY DZIEŃ TURYSTYKI


W dniu 27 września 2017 roku obchodzimy Światowy Dzień Turystyki -  święto ustanowione przez wyspecjalizowaną organizację ONZ (UNWTO), członkiem której jest Polska od 1975 roku. W 1979 decyzją UNWTO uchwalono Światowy Dzień Turystyki. Celem tego dnia jest podniesienie świadomości na temat roli turystyki w ramach społeczności międzynarodowej i pokazania, jak wpływa na społeczne, kulturowe, polityczne i ekonomiczne wartości na całym świecie.
Nasza szkoła obchodziła ten dzień podczas warsztatów historyczno-turystycznych do Gdańska Oliwy. Klasa turystyczna: 2O uczestniczyła w koncercie organowym w oliwskiej katedrze. Uczniowie poznali historię Oliwy, Zakonu Cystersów. Zwiedzili katedrę oraz Pałac Opatów a w nim wystawę sztuki dawnej i współczesnej oraz uczestniczyli w warsztatach malarskich.
Warsztaty turystyczne obchodziliśmy razem z Zespołem Szkół Poandgimnazjalnych nr 2 w Rumi, z którą nasza szkoła współpracuje.

środa, 20 września 2017

SPOTKANIE Z KOMBATANTAMI

W dniu 18 września klasa 1 p i Klub Historyczny pod opieką nauczyciela Jacka Pałubickiego spotkali się w Sopocie z kombatantami. Dawni partyzanci Armii Krajowej zjechali się z całego świata. Przybyli żołnierze 27 Wołyńskiej DP AK, partyzanci z Wileńszczyzny, Jaworzniacy, partyzanci AK z dzisiejszej Białorusi, a część kombatantów przyjechała z Nowej Zelandii. Była to dla nas doskonała okazja poznać prawdziwych bohaterów, bez których ofiary dzisiejszą Polska byłaby inna, albo nie byłoby jej wcale. Spotkanie organizowane przez Fundację Odra-Niemen za pośrednictwem gdańskiego oddziału IPN miało następującą formułę: wpierw zaprezentowaliśmy działalność naszego Klubu, nawiązaliśmy do postaci Patronki naszej szkoły. Po prezentacji młodzież dołączyła do kombatantów i miała okazję posłuchać wojennych opowieści. Wśród spotkanych była też Lidia Lwow - Eberle, która w oddziale partyzanckim majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszki była jego towarzyszką życia i jednocześnie walczyła w jednym oddziale z naszą Inką. Po spotkaniu wyszliśmy pełni wrażeń i nawet strugi deszczu nie popsuły nam humorów.
poniedziałek, 18 września 2017

WARSZTATY W INFOBOXIE

W dniu 18 września 2017 roku odbyły się warsztaty multimedialno - historyczne w gdyńskim Infoboxie, które serią zajęć przygotowanych przez INFOBOX- pt. "Out of the Box" w gdyńskim Infoboxie w ramach zajęć z historii i obsługi informatycznej. Młodzież poznała funkcje, które ten obiekt spełnia. Jego najważniejszą rolę, którą jest obserwatorium zmian w przestrzeni publicznej. Warsztaty podzielone zostały na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W pierwszej części uczestnicy zapoznają się z najnowszymi trendami i metodami pracy z uczniem w edukacji szkolnej i pozaszkolnej w szerszym kontekście oraz wybranymi obszarami edukacji kulturalnej, takimi jak: edukacja przestrzenna, architektoniczna i obywatelska dzieci i młodzieży. Dzisiaj odbyły się tzw. zerowe zajęcia, które poświęcone były budżetowi obywatelskiemu.

niedziela, 17 września 2017

ŚWIATOWY DZIEŃ SYBIRAKA


Jak co roku, w dniu 17 września obchodzimy Światowy Dzień Sybiraka. Dzień ten przypomina o napaści na Polskę Armii Czerwonej ZSRR. Tego dnia od Wschodu bez wypowiedzenia wojny Czerwonoarmiści na rozkaz samego J. Stalina wypełnili postanowienia traktatu zawartego z III Rzeszą, zwanego Paktem Ribbentrop-Mołotow-(nazwanego tak od nazwisk ministrów spraw zagranicznych III Rzeszy i ZSRR)- z 23 sierpnia 1939 roku, będąca formalnie paktem o nieagresji pomiędzy tymi państwami, która zgodnie z tajnym protokołem dodatkowym, stanowiącym załącznik do oficjalnego dokumentu umowy, dotyczyła rozbioru terytoriów lub rozporządzenia niepodległością suwerennych państw: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii. Bywa także określany jako IV Rozbiór Polski.
Podobnie jak w zeszłych latach oficjalne obchody tego dnia na Pomorzu mają miejsce w Gdańsku na Cmentarzu Łostowickim, gdzie pod pomnikiem "Golgoty Wschodu"  spotykają się członkowie gdańskiego oddziału Związku Sybiraków i Rodziny Katyńskiej w Gdańsku, ich potomkowie, kombatanci, przedstawiciele władz i wojska oraz młodzież szkolna, by wspólnie wspomnieć i modlić się za Polaków wywiezionych na Syberię, na północne rubieże (koło podbiegunowe) Rosji i do Kazachstanu, a także za żołnierzy polskich poległych w walce z radzieckim okupantem i zamordowanych w sowieckich więzieniach.
Wśród pocztów i sztandarów szkół Trójmiejskich również uczestniczyła młodzież Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie wraz z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z Rumi, z którą to nasza szkoła współpracuje od zeszłego roku. Młodzież i Grono Pedagogiczne reprezentowali: Pamela Nowocień, Adrian Kirszen, Artur Kurr wraz z nauczycielem Rafałem Nowickim.


  źródło: http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Wyrwani-za-mlodu-Na-cmentarzu-Lostowickim-uczczono-Swiatowy-Dzien-Sybiraka-RELACJA-I-ROZMOWA,a,61404