środa, 30 stycznia 2013

LEKCJA HISTORII W MUZEUM MIASTA GDYNI

W dniu 30 stycznia 2012 roku klasa 4TI uczestniczyła pod opieką nauczyciela Rafała Nowickiego w zajęciach historycznych w Muzeum Miasta Gdyni. Uczniowie zapoznali się z historią Gdyni, regionu, powstania portu w 20-leciu międzywojennym oraz powodami, które przyczyniły się do tej lokacji- w sytuacji gdy Niemcy w Wolnym Mieście Gdańsku utrudniali Polsce swobodny handel i dostęp na świata, czyli zamykali okno na Bałtyk. W czasie lekcji uczniowie usłyszeli też o losach miasta w okresie II wojny światowej, jak i okresie powojennym, powstaniu Solidarności i wypadkach na Wybrzeżu w roku 1970.
Lekcja historii w Muzeum Miasta Gdyni-2013-01-30

sobota, 26 stycznia 2013

ZAJĘCIA HISTORYCZNE W MUZEUM MIASTA GDYNI ORAZ SZKOLNA AKADEMIA KULTURY

W piątek 25 stycznia uczniowie klasy 1HA wraz z opiekunami: Jolantą Strzyżewicz i Rafałem Nowickim uczestniczyli w zajęciach historycznych w Muzeum Miasta Gdyni. Młodzież w ramach programu z historii zapoznała się z gospodarką II RP, powstaniem portu i miasta Gdyni, przy okazji zwiedzając wystawę poświęconą miastu, jego zabytkom, ludziom i budowniczym portu.
W ramach zajęć klasa zwiedziła wystawę malarstwa Aldony i Henryka Baranowskich w ramach Szkolnej Akademii Kultury. Zajęcia poprowadziła pani Jolanta Strzyżewicz.
Lekcja historii i Szkolna Akademia Kultury- 25 stycznia 2013

środa, 23 stycznia 2013

150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego


22 stycznia 1863 r. Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, największy w XIX w. polski zryw narodowy. Pochłonęło ono kilkadziesiąt tysięcy ofiar i w ogromnym stopniu wpłynęło na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń.

W drugiej połowie lat 50. XIX w., po klęsce Rosji w wojnie krymskiej, na nowo rozbudziły się nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości. Na obszarach należących dawniej do Rzeczpospolitej rozpoczęto organizowanie stowarzyszeń spiskowych, których uczestnicy podjęli przygotowania do walki. 

Wśród aktywnie działających kół konspiracyjnych przeważały dwie postawy. Tzw. obóz "czerwonych" był zwolennikiem zbrojnej walki o niepodległość i wzywał do powstania narodowego. Stronnictwo "białych", choć również nastawione niepodległościowo, było przeciwne zbyt szybkim planom zrywu, propagując idee pracy organicznej. 
piątek, 18 stycznia 2013

68. rocznica wyzwolenia Warszawy

17 stycznia 1945 r. do zniszczonej niemal doszczętnie Warszawy wkroczyli żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego. Walki o opanowanie miasta trwały zaledwie kilka godzin, gdyż dowództwo niemieckie, obawiając się okrążenia, wycofało większość swoich sił ze stolicy.

W operacji warszawskiej trwającej od 14 do 17 stycznia 1945 r. brały udział 1 Armia WP oraz 47 i 61 Armia 1 Frontu Białoruskiego. Była ona częścią wielkiej ofensywy rozpoczętej przez Armię Czerwoną 12 stycznia 1945 r., nazwanej operacją wiślańsko-odrzańską. Obie armie sowieckie, 61 działająca z przyczółka warecko-magnuszewskiego oraz 47 nacierająca od strony Modlina, uderzyły w kierunku Błonia oskrzydlając Warszawę z północnego i południowego zachodu, tworząc tzw. kocioł warszawski, w którym znalazła się 9 Armia niemiecka.

W zaistniałych okolicznościach jej dowódca wydał rozkaz wycofania wojsk z pozycji nadwiślańskich w celu zorganizowania linii oporu nad dolną Bzurą, Rawką i środkową Pilicą. Na Warszawę bezpośrednio uderzała 1 Armia WP, pod dowództwem gen. Stanisława Popławskiego.

W czasie II wojny światowej łączne straty ludności Warszawy szacowane są na 600 - 800 tys. osób, w tym ok. 350 tys. Żydów i ok. 170 tys. poległych lub zamordowanych w Powstaniu Warszawskim. Straty urbanistyczne wynosiły ok. 84 proc., (zabudowa przemysłowa - 90 proc., mieszkalna - 72 proc. i zabytkowa - 90 proc.).