niedziela, 19 maja 2013

KONKURS "PO CO UNII POLSKA?"

W miesiącu kwietniu 2013 roku uczennica Zespołu Szkół Handlowych- Joanna Gwizdała z klasy 2P pod opieką nauczyciela Rafała Nowickiego wzięła udział w konkursie pt. "Po co Unii Polska?". W I etapie konkursu uczniowie pisali na ten temat rozprawkę. Joasia została zakwalifikowana do II etapu, który odbył się 18 maja w Gdyni, w siedzibie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Uczennica została wyróżniona za swoją pracę. Podczas II etapu musiała odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących Unii Europejskiej, instytucji unijnych, w tym także bronić swoich tez zawartych w swojej pracy. II etap konkursu był, jak egzamin z wiedzy o Unii Europejskiej, i dostarczył wiele stresu wszystkim uczestnikom. Ale stres nie przeszkodził i Joasia Gwizdała dostała się do finału konkursu.
Podczas konkursu wspierali uczennicę nauczyciele: Rafał Nowicki i  Katarzyna Komodzińska.
Konkurs patronuje Biuro posłanki do Parlamentu Europejskiego, Pani prof. Joanny Senyszyn.

Konkurs o Unii Europejskiej-2013-05-18

czwartek, 9 maja 2013

68. Rocznica zakończenia II Wojny Światowej

Świat obchodzi 68. rocznicę zwycięstwa nad nazistowskimi Niemcami w II wojnie światowej. Zapłacono za nie gigantyczną cenę: miliony żołnierzy, ale jeszcze więcej cywilów zginęło pod bombami, z powodu chorób, głodu, umierali w obozach koncentracyjnych. Olbrzymią nazistowską machinę udało się powstrzymać i zniszczyć. Żołnierze różnych narodowości walczyli ramię w ramię i wygrali. We wspólne zwycięstwo nieoceniony wkład wniosły narody Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz innych republik Związku Radzieckiego, które straciły w tej wojnie 27 milionów swoich synów i córek. W starciu z hitlerowskimi pułkami nie tylko obronili swoją Ojczyznę, lecz również wyzwolili wiele innych państw Europy.

Pamiętając o tych, którzy w imię naszej wspólnej Ojczyzny – planety Ziemia – oddał życie za umocnienie braterstwa i duchowego pokrewieństwa, postaramy się wcielić marzenia poległych o zwykłym ludzkim szczęściu dla przyszłych pokoleń.

Dzisiaj składamy hołd pamięci i wyrażamy wieczną wdzięczność wszystkim, którzy nie wrócili z wojny. W świątyniach wielu krajów świata we wszystkich językach wypowiadane są słowa modlitw w intencji poległych. Każda konfesja może mieć róże modlitwy, lecz mają one wspólny sens: „W błogim uśpieniu jest wieczny pokój. Pomóż Panie nieżyjącym sługom Twoim, którzy przelali krew swoją i oddali życie na polu bitwy! Niech zostanie zachowana o nich wieczna pamięć! Niech przekazywana będzie z pokolenie na pokolenie! Wieczna pamięć!”.