poniedziałek, 25 listopada 2013

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SOPOTU

W dniu 25 listopada 2013 roku w sali herbowej Urzędu Miasta Sopot odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Sopotu dla najbardziej uzdolnionej sopockiej młodzieży, kształcącej się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, średnich i na uczelniach wyższych. Uroczystość miejską zainaugurował Naczelnik Wydziału Oswiaty, Pan Piotr Płocki wraz z Panią Wiceprezydent Joanną Cichocką - Gulą.
Laureatem tegorocznej nagrody Prezydenta Sopotu z Zespołu Szkół Handlowych został uczeń czwartej klasy informatycznej Technikum nr 1- Krystian Trubisz.
2013-11-26

piątek, 22 listopada 2013

55 OLIMPIADA WIEDZY O POLSCE O ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM
"DZIESIĘĆ LAT CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ"

W dniu 22.11.2013 roku odbyła się 55 edycja Ogólnopolskiej Olimpiady o Polsce i Współczesnym Świecie, w której wzięli udział uczniowie ZSH w Sopocie. Z klasy 3P- Joanna Gwizdała i Michał Ropel oraz z klasy 3OA- Natalia Szur i Aleksandra Grys. Nauczycielami organizującymi szkolny etap olimpiady byli nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie: Rafał Nowicki i Jacek Pałubicki.

środa, 20 listopada 2013

WARSZTATY HISTORYCZNO-TURYSTYCZNE DO BĘDOMINA, PŁOTOWA I BYTOWA

 W dniu  20 listopada 2013 roku młodzież klas turystycznych i hotelarskich (klasy 1OB, 2OA, 2HA) wraz z opiekunami: Ireną Karnat, Moniką Szymulą, Jolantą Łęcką i Rafałem Nowickim udali się na warsztaty turystyczno - hotelarskie do Bytowa. Warsztaty odbyły się we współpracy z Zespołem Szkół Ekonomiczno - Rolniczych im. Stanisława Staszica w Bytowie, w ramach których odbywa się wymiana doświadczeń młodzieży i nauczycieli z ZSH i ZSE-R. 
Pierwszym etapem podróży był rodzinny dworek J. Wybickiego w Będominie, gdzie mieści się obecnie Muzeum Hymnu Narodowego i pamiątek po twórcy Pieśni Legionów a obecnie Hymnu. Następnym punktem wyprawy było Płotowo, gdzie znajduje się Muzeum Szkoły Polskiej, szkoły, która powstała w latach 20-tych XX wieku na terenie zaboru niemieckiego, a której celem było edukowanie młodzieży polskiej zamieszkałej na tym terenie oraz krzewienie kultury polskiej. W muzeum znajdują się pamiątki po Polakach - Kaszubach, którzy pielęgnowali polskość oraz po Związku Polaków w Niemczech, którzy na kongresie w 1938 roku w Berlinie uchwalili pięć prawd:
1 prawda: Jesteśmy Polakami;
2 prawda: Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci;
3 prawda: Polak Polakowi bratem;
4 prawda: Co dzień Polak narodowi służy;
5 prawda: Polska matką naszą i nie wolno mówić o matce źle.
Ostatnim i docelowym miejscem wyjazdu był Bytów, gdzie uczniowie naszej szkoły zwiedzili miasto i zamek krzyżacki w Bytowie. W szkole bytowskiej uczniowie z ZSH poznali swoich rówieśników, którzy pokazali im zabytki swojego miasta, a także swoją szkołę, jej pracownie a po poczęstunku i obiedzie zaprezentowali swoje wyjazdy warsztatowe, między innymi wyjazdy do Turcji, Korei i na Ukrainę.
20_listopada_2013_wymiana_miedzyszkolna_Bytow

czwartek, 14 listopada 2013

UROCZYSTA GALA WRĘCZENIA STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

W dniu 14 listopada 2013 roku w Gdańsku odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najbardziej uzdolnionej młodzieży z województwa pomorskiego. Laureatami tej prestiżowej nagrody w tym roku szkolnym 2013/2014 zostało dwoje uczniów naszej szkoły. Byli to: Magdalena Klimek z klasy 3P (liceum profilowane) i Krystian Trubisz z klasy 4TI (technikum).
Uczniowie w obecności wychowawców: Krzysztofa Jurkiewicza i Rafała Nowickiego, rodziców i zebranych gości odebrali nagrody i gratulacje z rąk Kurator Oświaty w Gdańsku Elżbiety Wasilenko i Wojewody Pomorskiego Ryszarda Stachurskiego. 
2013-11-14

środa, 13 listopada 2013

WARSZTATY TURYSTYCZNO - HISTORYCZNE W GDAŃSKU

W dniu 13 listopada 2013 roku uczniowie klasy turystycznej (2OA) wraz z opiekunami: Moniką Szymulą i Rafałem Nowickim wzięli udział w warsztatach historyczno-turystycznych w Gdańsku. W ramach współpracy ze szkołą ZSE-R z Bytowa i wymiany doświadczeń miedzy uczniami i nauczycielami z obu szkół, młodzież z ZSH oprowadzała swoich rówieśników po gdańskiej starówce pokazując ciekawe miejsca i zabytki miasta. Dla uczniów była to żywa lekcja obsługi ruchu turystycznego, w ramach której mogli wczuć się w przewodników miejskich a poza poznaniem zabytków nabywać również doświadczenie z przedmiotów zawodowych.  
warsztaty historyczno-turystyczne w Gdańsku

poniedziałek, 11 listopada 2013

95. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości!


Dziś Narodowe Święto Niepodległości. Dzień ten, jako święto upamiętniające odzyskanie niepodległości w 1918 r., obchodzony był od roku 1920, ale miał charakter głównie wojskowy. W Belwederze wręczano ordery Virtuti Militari, a na placu Saskim w Warszawie Marszałek Józef Piłsudski dokonywał przeglądu pododdziałów, następnie odbierał defiladę. Rangę święta państwowego nadano temu dniu dopiero w 1937 roku.

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 11 listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918, pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec. Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj. Jędrzej Moraczewski opisał to słowami:

Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (...) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało.


Prezentujemy krótki filmik podsumowujący historię niepodległości naszej ojczyzny.

piątek, 8 listopada 2013

11 LISTOPADA- ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
AKADEMIA Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
I SZKOLNY DZIEŃ WĄSA

W dniu 8 listopada 2013 roku w szkolnej auli odbyła się w ramach programu patriotycznego SZKOLNA AKADEMIA z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku przygotowana przez Rafała Nowickiego, nauczyciela historii. W przedstawieniu wzięli udział uczniowie z klas: 3OA, 2HA, 4TI i 4E. Jednocześnie w ramach uroczystości patriotycznych dzień ten został uczczony ogłoszonym w szkole Dniem Wąsa przygotowanym przez nauczyciela Jacka Pałubickiego.
 RYS HISTORYCZNY
Historia Polski w latach 1914-1918 to krótki, czteroletni fragment dziejów. Wydarzenia tego czterolecia zaważyły na sytuacji Polski na arenie tak międzynarodowej, jak i wewnętrznej.
28 lipca 1914 roku wybuchła I wojna światowa, która doprowadziła do rozbudzenia wśród Polaków poczucia tożsamości narodowej, a jej przebieg i rezultaty (przede wszystkim upadek wszystkich trzech mocarstw zaborczych) umożliwiły odtworzenie niepodległego państwa polskiego. Do 1918 roku, przez 123 lata Polska była zniewolona pod zaborami Rosji, Austrii
i Niemiec a Polacy byli poddanymi tych trzech dworów cesarskich, a ich los w każdym
z zaborów był inny.
Gdy wybuchła wojna już 16 sierpnia 1914 roku powstał w Krakowie w zaborze austriackim,
z inicjatywy polskich stronnictw politycznych, Naczelny Komitet Narodowy, który reprezentował interesy Narodu NKN- był najwyższą instancją w zakresie wojskowej
i politycznej organizacji zbrojnych sił polskich
, i jemu podległe były tworzone właśnie Legiony Polskie.
W czasie, gdy Piłsudski i legioniści "rzucali na stos" swoje losy, w Królestwie działano ostrożniej. 3 sierpnia 1914 powstał w Warszawie Komitet Obywatelski, przekształcony
10 listopada, za zgodą Rosjan, w Centralny Komitet Obywatelski, który organizował pomoc dla ludności Kongresówki. W pierwszej fazie wojny CKO utrzymywali, że „zwycięstwo koalicji rosyjsko-francusko-angielskiej daje widoki zjednoczenia wszystkich ziem polskich
z dostępem do Bałtyku“. W listopadzie ukształtował się ośrodek polityczny pod nazwą Komitet Narodowy Polski z Romanem Dmowskim na czele.
Rok 1916 przyniósł, obok zmian na frontach i w sytuacji międzynarodowej, także poważne zmiany w sytuacji narodu polskiego. Sytuacja na frontach ostatecznie przekreśliła nadzieje Niemiec na szybkie zwycięstwo a odezwy dwóch Cesarzy w akcie 5 listopada 1916 roku umiędzynarodowiły sprawę Polski.
W 1917 roku państwa niemieckie podekscytowane rewolucją w Rosji i nadzieją na zakończenie wojny na Wschodzie. Od legionistów zażądano natychmiastowego złożenia przysięgi wiernopoddańczej. Na to tylko czekał Piłsudski, który odmówił złożenia przysięgi
i zaapelował o to samo do Legionów. Władze niemieckie i austriackie zareagowały represjami. Odmawiających przysięgi albo wcielano do armii austriackiej i wysyłano na front włoski, albo osadzano w obozach internowania w Beniaminowie i Szczypiornie. Samego Piłsudskiego aresztowano rano 22 lipca 1917 i wywieziono do twierdzy w Magdeburgu. Społeczeństwo było oburzone i przyczyniło się później do uwolnienia Piłsudskiego.
8 stycznia 1918 prezydent Stanów Zjednoczonych, Wilson, wygłosił swe słynne przemówienie w Kongresie, zawierając w 14 punktach warunki zakończenia wojny.
W punkcie 13 znalazło się ważne dla sprawy polskiej stwierdzenie: "Należy utworzyć niezależne państwo polskie, które będzie zajmować terytoria zamieszkane przez niezaprzeczalnie polską ludność i któremu należy zapewnić bezpieczny i swobodny dostęp do morza...", co w Polsce przyjęte zostało z entuzjazmem.
W roku 1918 sytuacja na frontach wojny światowej zmieniła się radykalnie na niekorzyść państw centralnych. 11 listopada 1918 roku w wagonie kolejowym w lasku w Compiègne (kąpień) podpisany został akt kapitulacji Niemiec i tym samym I wojna światowa została zakończona. W ciągu kilku dni niepodległość ogłosiły Czechy, Węgry i Państwo Słoweńców, Chorwatów i Serbów, w tym także Polska.2013-11-10

piątek, 1 listopada 2013

 DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Dzień Wszystkich Świętych obchodzony jest w Kościele katolickim od IX wieku. Wyznaczył go na dzień
1 listopada papież Grzegorz IV - w 837 roku. Tego dnia Polacy wraz z rodzinami odwiedzają groby bliskich. Spotykają się na cmentarzach, aby pomodlić się, złożyć kwiaty i zapalić znicze. Obchody dnia Wszystkich Świętych praktykowane są również przez część innych wyznań, a także osoby bezwyznaniowe i niewierzące.

Zapraszam w tym dniu  do obejrzenia filmu przedstawiającego:

Cmentarz Obrońców Lwowa we Lwowie – Znajdują się na nim mogiły uczestników obrony Lwowa
i Małopolski Wschodniej, poległych w latach 1918–1920 lub zmarłych w latach późniejszych. Często nazywany jest Cmentarzem Orląt, gdyż spośród pochowanych tam prawie 3 000 żołnierzy, większość to Orlęta Lwowskie, czyli młodzież szkół średnich i wyższych oraz inteligencja. Nazywany on był przez Polaków miejscem świętym (Campo Santo).