piątek, 15 maja 2015

WARSZTATY TURYSTYCZNO-HOTELARSKO-HISTORYCZNE W GDYNI


W dniu 15 maja 2015 roku w ramach współpracy i wymiany doświadczeń Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie z Zespołem Szkół Usługowo-Rolniczych z Bytowa odbyły się wspólne warsztaty turystyczno-hotelarsko-historyczne. Uczniowie klas turystyczno-hotelarskich z obu szkół tym razem wspólnie zwiedzali Gdynię. Zaczęło się od powitania i zapoznania uczestników przed hotelem Merciure w Gdyni. Z ZSH oprowadzającymi po Gdyni byli uczniowie z klas: 2OA i 2OB. Następnie młodzież zwiedziła hotel, który w ostatnim roku przeszedł gruntowny remont. Uczniowie mogli zaobserwować prace hotelu, recepcji, jak funkcjonują restauracje, obejrzeć sale bankietowe i konferencyjne oraz pokoje hotelowe dla gości.
Po wyjściu z hotelu, "turyści" i "hotelarze" zwiedzali Gdynię, zapoznając się z historią miasta i portu, architekturą modernizmu gdyńskiego okresu międzywojennego a także ze współczesną tradycją zabudowy w tym stylu, która dziś łączy modernizm z architekturą marynistyczną. Uczniowie ponadto zobaczyli Infobox, na Placu Kaszubskim pomnik Antoniego Abrahama, ławeczkę Kaszubów, nowe modernistyczne kamienice, jak "Transatlantyk". Następnie ORP "Błyskawica" i "Dar Pomorza". Na koniec Uczniowie z Bytowa podziwiali gdyńskie Orłowo.


czwartek, 14 maja 2015

WEWNĄTRZSZKOLNY MULTIMEDIALNY KONKURS HISTORYCZNY Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA 1791 ROKU

W dniu 13 maja 2013 roku nauczyciele: Rafał Nowicki i Katarzyna Komodzińska zorganizowali wewnątrzszkolny multimedialny konkurs historyczny z wiedzy na temat Konstytucji 3 maja z 1791 roku. W konkursie wzięli udział uczniowie klas: 1HB i 3OA. Konkurs odbył się z wykorzystaniem technologii informatycznych, za pomocą sopockiej platformy edukacyjnej. Młodzież odpowiadała na pytania historyczne dotyczące znajomości uchwalonej w 1791 roku konstytucji oraz z okresu historii Polski XVIII wieku.
Zwycięzcą konkursu zostali uczniowie klasy 1HB: Tęcza Rafał i Bańkowska Karolina uzyskując ten sam wynik. GRATULUJEMY
Grafika- Źródło: http://www.miasto.limanowa.pl/pl/4906/111626/aktualnosci.html


wtorek, 12 maja 2015

 ROCZNICA PRZEWROTU MAJOWEGO W 1926 ROKU

Przewrót majowy (zamach majowy, pucz majowy) – zbrojny zamach stanu w Polsce dokonany w dniach 12–15 maja 1926 w Warszawie przez marsz. Józefa Piłsudskiego. Powodami zamachu była pogarszająca się sytuacja polityczna i gospodarcza kraju, zaś bezpośrednią przyczyną – seria kryzysów gabinetowych w latach 1925–1926.

12 maja 1926 roku, po bezowocnej rozmowie Piłsudskiego z prezydentem RP Stanisławem Wojciechowskim, oddziały wierne Piłsudskiemu zajęły pozycje przy mostach na Wiśle. Po ultimatum gen. Tadeusza Rozwadowskiego, dowodzącego oddziałami prorządowymi, w mieście doszło do walk ulicznych. 12 i 13 maja marszałek Sejmu Maciej Rataj podjął ostatnią próbę negocjacji, która zakończyła się niepowodzeniem. 14 maja Piłsudski przejął kontrolę nad Warszawą. W wyniku walk zginęło 379 osób. Rząd Wincentego Witosa podał się do dymisji, a prezydent Wojciechowski złożył urząd. Uprawnienia prezydenta przejął Maciej Rataj i powołał nowy rząd z Kazimierzem Bartlem na czele, w którym Piłsudski został ministrem spraw wojskowych i generalnym inspektorem Sił Zbrojnych. 31 maja Zgromadzenia Narodowe wybrało Piłsudskiego na urząd Prezydenta RP, ale ten odmówił objęcia urzędu, rekomendując na niego prof. Ignacego Mościckiego. Zamach rozpoczął 13-letnie autorytarne rządy sanacji (czyli uzdrowienia), którym kres położył wybuch II wojny światowej.

Piłsudski podczas przyjęcia w Sali Malinowej warszawskiego hotelu Bristol, na którym ogłosił odejście z armii i wycofanie się z życia politycznego, lipiec 1923


Pierwszy rząd Kazimierza Bartla po zaprzysiężeniu 15 maja 1926