czwartek, 28 marca 2013

68. rocznica wyzwolenia Gdyni spod hitlerowskiej okupacji

Data ta jednakże jest mało precyzyjna, bowiem wyzwolenie Gdyni było rozciągnięte w czasie i było różne dla różnych dzielnic. Dzień 28 marca 1945 roku to wyłącznie wyzwolenie Śródmieścia, a przede wszystkim portu. Wcześniej Niemców przepędzono z innych dzielnic. Z części północnej miasta – Obłuża, Oksywia i Babich Dołów – nastąpiło o tydzień później.

Znany gdyński historyk – batalista E. Kosiarz w jednej ze swoich książek pt.: ,,Wyzwolenie Polski północnej 1945” podaje następujące daty wyzwolenia poszczególnych gdyńskich dzielnic:

- 21 marca – wyzwolony został Wielki Kack, wtedy jeszcze formalnie nie należący do Gdyni
- 23 marca – wyzwolono Mały Kack
- 25 marca – Wehrmacht opuścił Witomino i Orłowo
- 27 marca – Niemcy opuścili Cisowę, Chylonię i Grabówek
- 28 marca – wyzwolone zostało Śródmieście i port
- 5 kwietnia – po zaciętych walkach na Kępie Oksywskiej. Niemcy w dwóch kolejnych nocach ewakuowali na Półwysep Helski około 35 tysięcy swoich żołnierzy i nieco cywilnych uciekinierów.

Tak więc w sumie wyzwolenie Gdyni jako całość trwało 15 dni, wcześniej – już od 12 marca trwały walki na przedpolach. W tym bowiem dniu Sowieci z 19 Armii 2 Frontu Białoruskiego dowodzonego przez marszałka Rokosowskiego, przy udziale naszej 1 Brygady Pancernej wyzwoliły Wejherowo, Redę i Puck oraz sąsiadujące z Gdynią Koleczkowo, które wyzwalała 70 Armia. Od tego dnia obie sowieckie armie (19 i 70) podjęły działania na przedpolach naszego miasta, lecz napotykając na zorganizowana niemiecką obronę, nie zdołały jej przełamać. Zmagania trwały ponad dwa tygodnie, bowiem przełamanie obrony zarówno od południa jak też północnego zachodu zorganizowanej przez Niemców w oparciu o warunki terenowe i wspartej ogniem artylerii okrętów zlokalizowanych na wodach Zatoki Gdańskiej, było bardzo trudne.

Od strony Redy nacierające wojska natrafiły na dobrze przygotowaną obronę niemiecką, której głównym bastionem była położona nieopodal Szmelty Góra Markowca. Zlokalizowano tam liczne baterie artylerii przeciw lotniczej. W tej liczbie czterolufowe działa sprzężone tzw. vierlingi (od niemieckiego vier = cztery) oraz działa 88 mm wykorzystywane do strzelania na wprost. Załogę obrońców ukryto w schronach betonowych, a sąsiedni teren zaminowano. Położenie Góry Markowca dawało wgląd w prawie całą Pradolinę Kaszubską – od Osłonina u podnóża Kępy Swarzewskiej, po Obłuże i Oksywie. Obronę tego rejonu zorganizowali Niemcy już w 1942 roku, wykorzystując ją między innymi do obrony lotniska wojskowego w Rumi w czasie alianckich nalotów lotniczych. Organizowano też ćwiczenia prowadząc ogień do ustawionych tarcz rozmieszczonych na bagnach i łąkach Pradoliny. Sporo informacji o walkach w tym rejonie można znaleźć w interesującej książce Zbigniewa Flisowskiego pt ,,Pomorze – reportaż z pola walki”, szczególnie w rozdziale pt ,,Wrota piekieł”. Tytuł rozdziału wydaje mi się bardzo adekwatny do sytuacji na froncie na tym terenie . Jako 11 letni chłopak zamieszkiwałem w Cisowej, a więc po sąsiedzku tego pola walk. Pamiętam ataki sowieckiego lotnictwa, częste nawały sowieckiej artylerii i wyraźne serie z broni maszynowej przeszywające nocne odgłosy toczonych tam walk...

Dowództwa sowieckie i niemieckie były świadome tego, że przełamanie frontu oznacza otwarcie drogi do Gdyni i portu, a przecież na ewakuację czekali tam ranni, planowane do przerzutu odziały i cywilni uciekinierzy.

Dopiero obejście owych ,,wrót piekieł” lasami od strony Łężyc, Kielna i Koleczkowa, umożliwiło przełamanie Niemieckiej obrony. Podobnie zacięte walki miały miejsce na południe od Gdyni – w rejonie wzgórz Kolonii Chwarzczyńskiej. Tam rolę obronnego bastionu spełniało Wzgórze Donasa, odległe w linii prostej 8 kilometrów od brzegu morza. Stąd precyzyjnie kierowano ogniem artylerii okrętowej do celów naziemnych, osiągając znaczną skuteczność. Wzgórza Donasa bronił niemiecki 366 pułk piechoty ze składu 227 dywizji. Walki trwały tu od 12 do 21 marca i były dla obu walczących stron bardzo krwawe. Po zdobyciu Wzgórza Donasa wyzwolenie Trójmiasta potoczyło się już szybko, 23 marca zdobyto Sopot, 25 marca Oliwę, a 28 marca Gdynię, natomiast Gdańsk został wyzwolony 30 marca 1945 roku.środa, 27 marca 2013

FINAŁ KONKURSU "INFORMATYKA PRZEZ DZIEJE.
55 LAT KOMPUTERÓW W POLSCE"

W dniu 27 marca 2013, w trakcie Dnia Otwartego odbył się w szkolnej auli finał międzyszkolnego konkursu historyczno-informatycznego "Informatyka przez dzieje. 55 lat komputerów w Polsce". Organizatorami konkursu byli nauczyciele: Barbara Szczepańska i Rafał Nowicki. Patronat nad konkursem piastował Prezydent Miasta Sopotu- Jacek Karnowski
Laureaci konkursu:
1 miejsce: Krystian Trubisz- Technikum nr 1 przy ZSH w Sopocie
2 miejsce: Alicja Kołakowska- Technikum nr 1 przy ZSH w Sopocie
3 miejsce: Paulina Tryba- Gimnazjum nr 1 w Sopocie
Wyróżnienia:
Wojciech Łagownik z I LO w Sopocie, Ivar Ledwożyw, Daria Mędrzycka, Jakub Sochacki- Gimnazjum przy Sopockiej Akademii Tenisowej
Więcej informacji:  http://www.zshsopot.pl/55latkomp/
27 marca 2013 - Rozdanie nagród Sopockiego Konkursu 55 lat polskich komputerów

poniedziałek, 25 marca 2013

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O III RP

W dniu 25 marca 2013 roku w szkolnej auli odbyła się ogólnopolska OLIMPIADA WIEDZY O III RP. Głównym tematem była współczesna historia Polski po 1989 roku, jak znajomość konstytucji Polski z 1997 roku, wydarzeń politycznych lat 1989-2013, a także znajomość ogólna historii Polski. W olimpiadzie wzięło udział 14 uczniów naszej szkoły z klasy: 2P, 2OA i 3E.
Uczniów przygotował nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie Rafał Nowicki. Opiekę nad przebiegiem olimpiady sprawowało dwóch nauczycieli: Marta Dąbrowska i Rafał Nowicki.
Olimpiada historyczna z IIIRP-2013-03-25

środa, 20 marca 2013

LEKCJA HISTORII W MUZEUM MIASTA SOPOTU

W dniu 20 marca 2013 klasa 3TI wraz z wychowawcą, nauczycielem historii Rafałem Nowickim udała się do Muzeum Miasta Sopotu na lekcję historii.  Uczniowie poznali historię miasta, kąpieliska i kurortu oraz głównych architektów miasta, jak Paul Puchmuller. Klasa zwiedziła tez willę Ernsta Claaszena, w której znajduje się siedziba muzeum oraz wystawę malarstwa.
Wyjście do Muzeum Miasta Sopot2013-03-20

sobota, 16 marca 2013

WYKŁAD I DEBATA Z PROF. LESZKIEM BALCEROWICZEM
W dniu 15 marca 2013 uczniowie klas: 2OA, 2P i 3TI wraz z nauczycielem Rafałem Nowickim, uczestniczyli w spotkaniu z prof. Leszkiem Balcerowiczem- Przewodniczącym Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju, ekonomistą, profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, autorem reform gospodarczych w Polsce rozpoczętych po upadku komunizmu w 1989 r., wicepremierem i ministrem finansów w pierwszym niekomunistycznym rządzie Polski, a także prezesem Narodowego Banku Polskiego w latach 2000-2007, które odbyło się w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie mieszczącej się w Nowym Domu Zdrojowym. 
Prof. Leszek Balcerowicz wygłosił wykład i rozpoczął dyskusję wokół książki pt. "Odkrywając wolność". Wykład był częścią obywatelskiej kampanii Forum Obywatelskiego Rozwoju, która miała na celu dotrzeć do kilkuset tysięcy ludzi i ponownie wprowadzić pojęcie wolności do dyskursu publicznego w Polsce.
W centrum tej obywatelskiej kampanii leży książka "Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów".

wykład i debata z prof. L. Balcerowiczem-2013-03-16