wtorek, 14 marca 2017

WSPÓŁPRACA MIĘDZYSZKOLNA
W dniu 14 marca 2017 roku została podpisana umowa o współpracy międzyszkolnej pomiędzy Zespołem Szkół Handlowych w Sopocie a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi. Umowy podpisały reprezentujące Szkoły dyrektorki, Panie: Anna Mamprejew-Kwintkiewicz i Halina Filińska. Koordynatorem współpracy został nauczyciel Rafał Nowicki.
Jest to kolejna inicjatywa współpracy między szkołami. W 2010 roku ZSH podjęło podobną współpracę z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Usługowych z Bytowa, która trwa do dziś. Celem współpracy jest podnoszenie jakości praktycznego kształcenia zawodowego oraz ogólnokształcącego, nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia. Szkoły przewidują podjęcie wspólnych inicjatyw uwzględniających wspólne oczekiwania, wymagania i możliwości Szkół a współpraca będzie odbywać się w następujących formach:
- organizowanie wspólnych przedsięwzięć szkolnych, jak: wycieczki, warsztaty zawodowe i przedmiotowe;
- wymiana doświadczeń uczniów i nauczycieli obu Szkół podczas wspólnych inicjatyw;
- organizowanie wspólnych szkoleń, imprez kulturalno-oświatowych, pokazów, czy seminariów dla uczniów i nauczycieli;
- współpraca nauczycieli kształcenia ogólnego: organizacja konkursów międzyszkolnych itp. 
Działania te służą podnoszeniu prestiżu Szkół, wpływają na promocję Szkoły w środowisku lokalnym i pokazują, że szkoły nie są dla siebie konkurencją a są sprzymierzeńcami dla osiągnięcia celu, jakim jest rozwój młodego człowieka.
 
 

środa, 1 marca 2017

 NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I BIEG INKI

Dziś przypada  Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych – żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, ustanowione na mocy ustawy z dn. 3 lutego 2011 roku. 
Dnia 26 lutego 2017 r. odbyła się coroczna masowa impreza sportowa, której Nasza Szkoła była współorganizatorem -Sopocki Bieg "Inki"- patronki naszej szkoły. Od lat aktywnie współpracujemy z MOSiR w Sopocie i podczas organizacji tej imprezy biegowej, również  stanęliśmy na wysokości zadania. Młodzież naszej szkoły nie tylko przygotowała cały sztab organizacyjny tej imprezy biegowej dzień przed, ale także w dniu biegu od rana służyła pomocą obsługując biuro zawodów. Sopocki Bieg im. "Inki" pokazał , że nasza społeczność szkolna jest "razem" czego dowodem był liczny udział uczniów i nauczycieli wraz z rodzinami.