poniedziałek, 26 listopada 2012
WAŻNE ROCZNICE HISTORYCZNO-PATRIOTYCZNE POLSKI

1 września - Rocznica wybuchu II wojny światowej 

17 września - Rocznica agresji sowieckiej na Polskę- „DZIEŃ SYBIRAKA”

27 września - Rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

11 listopada - Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę

13 grudnia – Rocznica wprowadzenia stanu wojennego- rocznica wojny z Narodem

16-17 grudnia - Rocznica wypadków GRUDZIEŃ 70’ na Wybrzeżu

1 marca - Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

3 majaRocznica uchwalenia Konstytucji 3go maja 1791 roku

2 maja – Święto Flagi Państwowej

12 maja - Rocznica śmierci Marszałka Piłsudskiego

15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego

31 sierpnia - Rocznica podpisania porozumień sierpniowych

poniedziałek, 12 listopada 2012

SOPOCKIE OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

        11 listopada, w uroczysty dzień upamiętniający odzyskanie Niepodległości po 123 latach rozbiorów, po mszy św. za Ojczyznę w kościele św. Jerzego, przedstawiciele uczniów, reprezentujący społeczność Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie wraz z innymi delegacjami organizacji społecznych, samorządowych, kombatanckich i wojskowych złożyli kwiaty pod pomnikiem Bohaterskich Mieszkańców Sopotu, którzy za wierność Narodowym ideałom przelali swoją krew. Opiekę nad uczniami sprawował ksiądz Piotr Libiszewski, a organizacją zajął się Rafał Nowicki.

11 listopada 2012- ZSH w Sopocie

niedziela, 11 listopada 2012

AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 9 listopada 2012 roku grupa młodzieży ZSH Sopot wystąpiła z przedstawieniem słowno-muzycznym w sopockim Domu Seniora. Następnie przedstawienie dwukrotnie przedstawiono uczniom naszej szkoły w szkolnej Auli. Okazją stała się rocznica Święta Niepodległości  przypadająca na dzień 11 listopada. Przedstawienie osnute było na wspomnieniu antypolskiego porozumienia sąsiadów Rzeczypospolitej z XVIII wieku, które zakończyło się utrata niepodległości. Trzy czarne orły symbolizujące zaborców i polski biały orzeł występowały na przemian z pieśniami patriotycznymi śpiewanymi przez chór dyrygowany ręka ks. Piotra Libiszewskiego. Druga część występu nawiązała do odrodzenia się Rzeczypospolitej. Całość występu miała na celu podniesienie ducha patriotyzmu i dumy z polskich symboli narodowych. W przygotowaniu grafiki występu zaangażowała się prof. Katarzyna Sielicka - Fidut. Reżyserem całości i osobą przygotowującą młodzież do wystąpień pomiędzy pieśniami był prof. Jacek Pałubicki.

Uroczyste Obchody Święta Niepodległości

wtorek, 6 listopada 2012

495 Rocznica wybuchu reformacji

Najważniejszy i najpłodniejszy historycznie kierunek reformacji XVI wieku wywodzi się od Marcina Lutra (1485—1546), mnicha augustianów i wykładowcy teologii na uniwersytecie w Wittenberdze.

Jego historyczne 95 tez, jakie przybił na drzwiach kościoła tego miasta 31 października 1517 roku, stanowią właściwy „wybuch" reformacji antykościelnej. Wystąpienie to, podobnie jak wiele innych przed nim, zwłaszcza Jana Husa i Johna Wiklifa, było zapoczątkowaniem antykościelnego ruchu politycznego i społeczno-religijnego, który pociągnął za sobą nie dające się wówczas przewidzieć następstwa. 

Luter upublicznił swoje przemyślenia, przybijając do drzwi kościoła zamkowego 95 tez i wzywając do publicznej debaty religijnej. Dzięki coraz lepiej rozwiniętej sztuce drukarskiej w dwa tygodnie tezy były znane w całych Niemczech, a w ciągu miesiąca obiegły całą Europę.

Rozwój ruchu luterańskiego był związany przede wszystkim z historią polityczną ówczesnej Rzeszy niemieckiej, ale posiadał znaczenie również dla stanu polityczni religijnego innych krajów Europy zachodniej i północnej  Obok Lutra działaczem reformacyjnym był bardziej od niego systematyczny Filip Melanchton (1497 —1560), który jednak skłaniał się do kalwinizmu i wskutek tego przez pewien czas pozostawał w opozycji do Lutra. 

Główne tezy doktryny Lutra zawierają się w jego soteriologii. Położył on nacisk na możliwość uwolnienia się od kary za grzechy i usprawiedliwienie w oczach Boga, a pojęciu grzechu przeciwstawił kojące znaczenie łaski bożej. Istota chrześcijaństwa, według Lutra, nie polega na zewnętrznych i instytucjonalnych formach, lecz na wewnętrznym akcie wiary, w którym człowiek ufa niezachwianie, że jego grzechy nie będą mu przez Boga poczytane.