czwartek, 11 października 2012Warsztaty historyczne
Gdańsk miastem wolności – dawniej i dzisiaj.
8-11 października 2012


           W dniach 8-11 października 2012 roku uczniowie klasy III H uczestniczyli w warsztatach historycznych „Gdańsk miastem wolności – dawniej i dzisiaj”. Opiekunem z ramienia szkoły był nauczyciel historii Jacek Pałubicki. W dniu 10 października grupą opiekowała się Magda Czerwonka.
Warsztaty zorganizowane zostały przez gdańską „Fundację Solidarności” mającą swoją siedzibę w budynku KK NSZZ Solidarność. Udział sopockiej młodzieży został sfinansowany ze środków UM Sopot.
Obok grupy sopockiej w warsztatach uczestniczyła tez młodzież z Oławy, gdyż zajęcia miały mieć tez charakter integracyjny. W ciągu 4 dni zajęć uczestnicy poznawali Gdańsk przez pryzmat historii przeszłej jak i współczesnej. Każdy dzień miał swoją specyfikę. Zajęcia były wielogodzinne i można było mieć obawy, że nasi uczniowie mogą odczuć znużenie. Okazało się, że zachowali się wyśmienicie. Grupa z wielkim zainteresowaniem uczestniczyła w zajęciach. Większość bardzo aktywnie realizowała postawione przed nimi zadania. Cześć zajęć realizowano w grupach projektowych. Każdego dnia w trakcie zajęć organizator zapraszał na bezpłatny dwudaniowy obiad. Po zakończeniu warsztatów wiele osób z grupy deklarowała samoistnie, że zajęcia bardzo im się podobały i w istotny sposób poszerzyły ich horyzonty myślowe na wielu płaszczyznach.

                  1 Dzień – 8 października 2012 r.

O godz 13.30 nauczyciel historii Jacek Pałubicki przeprowadził godzinną prelekcję wstępną, której celem było przygotowanie grupy do zajęć. Wyjaśniono cele warsztatów, przedstawiono rys dziejów Gdańska ze szczególnym naciskiem na czasy nowożytne, II wojnę światową i okres solidarnościowy. Po prelekcji grupa wraz z opiekunem przemaszerowała pod budynek KK NSZZ Solidarność na spotkanie z przewodnikiem.
O godz 15.00 nastąpiło powitanie z przewodnikiem i przemarsz do Muzeum Solidarnośći na wystawę „Drogi do wolności”. Po krótkim słowie wstępnym do grupy dołączyła młodzież z Oławy. Nastąpiło powitanie grup.
O godz 15.30 rozpoczął się wykład przewodnika na temat dziejów Gdańska z naciskiem na losy ruchu solidarnościowego. Poruszono wpływ Lecha Wałęsy i papieża Jana Pawła II na losy ruchu. Wykład został rozwinięty w filmie poglądowym. Po obejrzeniu filmu młodzież w zespołach mieszanych przystąpiła do jego analizy. Po przedstawieniu wniosków zajęcia zakończyły się o godz 17.00. Następnie grupa zjadła obiad.

2 Dzień – 9 października 2012 r

Ruch solidarnościowy.

O godz 9.30 nastąpiło spotkanie w gmachu KK NSZZ Solidarność. Następnie przemaszerowano pod bramę Stoczni Gdańskiej i Pomnik Trzech Krzyży. W rejonie bramy grupy otrzymały zadania zespołowe. Tematyka zajęć obejmowała odnalezienie miejsc z zadań, a następnie każda z grup ustami lidera przedstawiła swoje osiągnięcia. Po zrealizowaniu projektów przemaszerowano do Muzeum Solidarności, gdzie w oparciu o zasoby wystawy „Drogi do wolności” przewodnik przedstawił w sposób bardzo wyczerpujący i szeroki dzieje ruchu. W trakcie zwiedzania wystawy min młodzież miała zajęcia na tle sklepu z PRL, czy przebywała w klatce więziennej. W trakcie zajęć był obiad jako przerywnik. Zajęcia zakończyły się o godz 17.00.
 
3 Dzień - 10 października 2012 r

II Wojna Światowa

0 spotkanie w rejonie budynku Poczty Polskiej w Gdańsku. Na terenie budynku przewodnik omówił początki wojny w Gdańsku. Następnie o godz 12.00 nastąpiło wypłynięcie na teren Westerplatte, gdzie przeprowadzono szereg ćwiczeń projektowych w oparciu o zasoby pomnika i najbliższej okolicy. Po godz 15.00 nastąpił powrót i o godz 16.00 udano się na obiad. Po obiedzie rozpoczęły się warsztaty podsumowujące zakończone o 18.40.

4 Dzień - 11 października 2012 r.

Gdańsk czasów nowożytnych.

O godz 8.00 nastąpiło spotkanie przed budynkiem KK NSZZ Solidarność. Przewodnik przedstawił grupom zadania do zrealizowania na obszarze Starego Miasta. Grupy rozwiązując zadania szukały konkretnych miejsc poznając zabytki miasta. Po ich odnalezieniu i spotkaniu się w wyznaczonym miejscu zwiedzono wspólnie Stare Miasto. Grupa zobaczyła min Bazyliki: Św. Brygidy, Mariacką i Św. Mikołaja, rejon pomnika Jana Heweliusza, ulicę Długa.
Po zakończeniu zwiedzania powrócono do budynku KK NSZZ Solidarność na warsztaty podsumowujące. Zajęcia odbyły się w sali „Akwen”. Każda z grup przygotowała projekt wystąpienia w oparciu o materiały własne. Po zakończeniu wystąpień nastąpiło podsumowanie całego programu spotkań i podziękowanie uczestnikom. Zjedzono obiad i pożegnano się. Zajęcia zakończyły się ok godz 16.00.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz